Announcements

15. Uluslararası ANAMED Yıllık Sempozyumu | 15th International ANAMED Annual Symposium

Author: ANAMED

Değişim Rüzgarları: Anadolu’da Çevre ve Toplum

29-30 Nisan 2021 

Son zamanlarda çevresel değişikliklerin insan toplumlarını ve siyasi sistemleri nasıl etkilediği konusu bilim camiası dahil olmak üzere farklı çevrelerden ilgi görmeye başladı. Bu durum sadece tarihçiler için değil, politikacılar ve geleceğe dair planları olanlar için de önemli sonuçlar doğurabilir. Yüksek çözünürlüklü arkeolojik, yazınsal ve çevresel verileri, daha uzun vadeli, düşük çözünürlüklü verilerle entegre etmek, birkaç bin yıllık süreçte toplumsal değişimin altında yatan nedensel ilişkilerin belirlenmesinde daha fazla kesinlik sağladı ve böylece bölgesel ve mikro-bölgesel araştırmalar daha önce detaylı cevapların verilemediği alanlara ışık tutmuş oldu. Özellikle Anadolu örneği, iklim faktörlerinin sosyo-politik düzenlemelere ve orta vadeli tarihsel evrim üzerindeki etkisine dair birçok varsayıma meydan okumakta ve arkeologlar, tarihçiler ve iklim bilimciler arasında daha fazla işbirliğinin önemini vurgulamaktadır.

John Haldon ve Chris Roosevelt tarafından bir araya getirilen 15. Uluslararası ANAMED Yıllık Sempozyumu, yalnızca son araştırmaları dahil etmekle kalmayıp aynı zamanda hem iklim koşulları ve/veya değişimleri hem de toplumsal olayları kanıtlara dayandırarak aralarındaki karmaşık ilişkiyi ve bağı tartışmayı amaçlamaktadır. 2020 yılınında gerçekleşmesi planlanan fakat Covid-19 salgını önlemleri nedeniyle ertelenen sempozyum, 29-30 Nisan 2021 tarihlerinde düzenlenecektir.

Daha fazla bilgi ve kayıt için tıklayınız
İngilizce ve Türkçe simultane çeviri yapılacaktır. Çeviriyi görüntüleyebilmek için Zoom uygulamasının en güncel versiyonunun yüklü olması gerekmektedir. Bu çevrimiçi sempozyum genel katılıma açık ve ücretsizdir. Etkinlik Zoom üzerinden gerçekleştirilecektir. 

Sempozyumun Facebook etkinlik linkine buradan ulaşabilirsiniz.

---

Winds of Change: Environment and Society in Anatolia

2930 April 2021 

The question of how environmental disruptions affect human societies and political systems has begun to attract a great deal of attention from the scientific community and the general public and can have significant consequences not just for historians but also for policymakers and future planning. Integrating high-resolution archaeological, textual, and environmental data with longer-term, low-resolution data on ancient climate affords greater precision in identifying some of the causal relationships underlying societal change across several millennia, and regional and microregional studies have now thrown significant light on questions that until recently could not be answered satisfactorily. The Anatolian case, in particular, challenges many assumptions about the impact of climatic factors on socio-political organization and medium-term historical evolution and highlights the importance of further collaboration between archaeologists, historians, and climate scientists.

Organized by John Haldon and Chris Roosevelt, the 15th International ANAMED Annual Symposium aims not only to showcase recent research but also to engage with both specific evidence for climatic conditions or changes—textual, scientific, or other—and specific evidence for societal phenomena—archaeological, historical, or other—to discuss the complicated range of correspondences and/or correlations between them. Postponed due to coronavirus precautions in 2020, the online symposium will be held between 29–30 April 2021.

For the more details and to register this online symposium click here. 
English-Turkish simultaneous translation will be provided. Please make sure to download the latest version of Zoom in order to have the translation option. Please register in advance. 

For the Facebook event link click here.

---