Announcements

Hemşirelik Haftası Sempozyumu / Nurses Week Symposium

Author: Hemşirelik Fakültesi / School of Nursing
Time: 15:00
Location: Zoom

 

Geçtiğimiz yıl tüm sağlık çalışanları gibi hemşireler için de oldukça zor bir yıl oldu. Bu sene Koç Üniversitesi ve VKV Sağlık Kuruluşları iş birliği ile gerçekleşen ve Uluslararası Hemşireler Haftasını kutlayacağımız etkinliğimizde (17 Mayıs 2021 15:00-17:30) hala pandemi ile mücadele eden sağlık çalışanı arkadaşlarımız ve hemşire meslektaşlarımızla, pandeminin hemşirelik ve sağlık bakımı alanlarında neler öğrettiğini ve hemşireliğin geleceğini gündemimize almak istedik. 2021 Hemşirelik Haftası Sempozyumumuz Uluslararası Hemşireler Konseyi Başkanı Annette Kennedy’nin geçtiğimiz yıla dair görüşlerini paylaşacağı açılış konuşması ile başlayacak. Sonrasında Nurse Evolution Platformu kurucusu Whende M. Carroll, Uluslararası Hemşireler Konseyi’nin 2021 temasına uygun olarak (“Hemşireler: Geleceğin Sağlık Bakımı için Öncü Bir Ses”) hemşirelerin yeni dijital sağlık alanındaki vazgeçilemez rollerinden söz edecek. Hemşireler Haftasını uluslararası konuşmacılarımız ve sizlerle, uzaktan ama bir arada kutlamaktan mutluluk duyacağız. Etkinliğimizde Türkçe-İngilizce simültane çeviri olacaktır. 

Tarih ve saat: 17 Mayıs 2021, 15:00-17:30

Katılım bağlantı adresi: https://bit.ly/KUVKVNursesWeek2021

Webinar ID: 923 6371 0181

Webinar Şifresi: 119588

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Last year was a very difficult year for nurses as well as all healthcare professionals. In this year’s Nurses Week Symposium (17 May 2021, 15:00-17:30), which will be held in collaboration with Koç University and VKF Healthcare Institutions, we would like to discuss about the lessons learned from the pandemic in the field of nursing and health care and the future of nursing profession. 2021 Nurses Week Symposium will begin with the opening speech of Annette Kennedy, President of the International Council of Nurses where she will share her views on the last year. Then, Whende M. Carroll, founder of the Nurse Evolution Platform, will talk about the indispensable role of nurses in the new digital health field, in line with the International Council of Nurses’ 2021 theme ("Nurses: A Voice to Lead: A Vision for Future Healthcare"). We will be happy to celebrate Nurses Week with our international speakers and you, online but together. Simultaneous interpretation will be available in Turkish and English.

Date and Time: 17 May 2021, 15:00-17:30

Webinar Link: https://bit.ly/KUVKVNursesWeek2021

Webinar ID: 923 6371 0181

Webinar Password: 119588