Announcements

ANONİM ORTAKLIKLAR HUKUKUNDA ESAS SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ VE SINIRLARI - DR. CEM VEZİROĞLU

Author: HUKUK FAKÜLTESİ

ANONİM ORTAKLIKLAR HUKUKUNDA ESAS SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ VE SINIRLARI

DR. CEM VEZİROĞLU

Link: https://www.hukukmarket.com/anonim-ortakliklar-hukukunda-esas-sozlesme-ozgurlugu-ve-sinirlari.html

Tanıtım: Bu çalışma, anonim ortaklıklar hukukunda esas sözleşme özgürlüğüne ve bunun sınırlarının çizilmesine odaklanmaktadır. Ortaklıklar hukukunda sözleşme özgürlüğü öncelikle kavramsal, tarihsel, kuramsal, ekonomik, ahlaki, entelektüel ve anayasal boyutlarıyla ele alınmıştır. İktisadi ve dogmatik şirket teorileri ışığında esas sözleşme özgürlüğü ekonomik analize tabi tutulmuştur. Ayrıca eserde anonim ortaklığın esas sözleşmesi farklı açılardan incelenmiş; bu kapsamda özellikle esas sözleşmenin sözleşmesel niteliği ortaya koyulmuş ve korporatif-şekli hükümler ayrımında uygulanabilir bir kriter önerisinde bulunulmuştur. Son olarak esas sözleşme özgürlüğünün genel hükümler çerçevesindeki ve anonim ortaklıklar hukukuna özgü sınırları araştırılmıştır. Emredici hükümler ilkesi ekseninde gerçekleştirilen bu inceleme bağlamında veto hakları, organlar arası yetki paylaşımı ve tahkim şartı gibi çeşitli esas sözleşmesel düzenlemelerin geçerliliği de değerlendirilmiştir.