Announcements

History Talk by Yener Koç: Sheep Trade and Nomadic Tribes in the Provinces of Erzurum and Van in the Second Half of the Nineteenth Century

Author: CSSH
Time: 13:00
Location: zoom

On Dokuzuncu Yüzyılın İkinci Yarısında Erzurum ve Van Vilayetlerinde Koyun Ticareti ve Göçebe Aşiretler

Sheep Trade and Nomadic Tribes in the Provinces of Erzurum and Van in the Second Half of the Nineteenth Century

June 16th, 2021 13:00-14:00

Join Zoom Meeting: https://kocun.zoom.us/j/98477480040

Meeting ID: 984 7748 0040

Passcode: 936315

The talk will be in Turkish.

On dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı İmparatorluğu’nun Erzurum ve Van vilayetlerinde koyun yetiştiriciliği yerel ekonomide önemli bir yer kazanmış ve yerli ve yabancı tüccarlar, yatırımcılar ile köylüler ve aşiretler gibi farklı toplumsal grupların müdahil olduğu canlı bir iktisadi faaliyet alanı haline gelmiştir. Her iki vilayet, bu aktörler aracılığı ile İstanbul, Şam, Halep, Kahire gibi nüfusu giderek artan şehirlerin et ihtiyacının önemli bir kısmını sağlar hale gelmiş ve bölgesel ekonomi koyun ticareti üzerinden imparatorluk ekonomisine entegre olmaya başlamıştır. Göçebe aşiretler ise sahip oldukları geniş hayvan sürüleri ve tasarrufları altındaki geniş yaylak alanları nedeniyle hem koyun yetiştiriciliğinde ve hem de ticaretinde aktif rol oynamıştır. Bu sunum, her iki vilayetde göçebe pastoral aşiretlerin koyun yetiştiriciliği ve ticaretindeki rolünü ve önemini incelemekte ve bu tür ekonomik faaliyetlerin göçebe aşiretlerin iç organizasyonlarını, göç paternlerini, mekansal dağılımlarını ve diğer aşiretler ve yerleşik köylüler ile ilişkilerini nasıl şekillendirdiğini tartışmaktadır.

 

Yener Koç 2020 yılında Boğaziçi Üniversitesi, Tarih Bölümü Doktora Programından mezun oldu. Nomadic Pastoral Tribes at the Intersection of the Ottoman, Persian and Russian Empires (1820s-1890s) başlıklı doktora tezinde on dokuzuncu yüzyılda Osmanlı, Iran ve Rus İmparatorluklarının kesişiminde bulunan göçebe aşiretler ile bu imparatorluklar arasında değişen siyasi, ekonomik ve askeri ilişkileri inceledi. Koç, 19. Yüzyıl Osmanlı tarihi, Ortadoğu tarihi, çevre tarihi alanları ile ilgilenmekte ve bu alanlarda yayınlanmış ve yayın aşamasında olan çalışmaları bulunmaktadır.

 

This talk is organized as part of the TUBİTAK project titled “Animal Trade from Anatolia to Istanbul (1783-1920).”