Announcements

Monetary History and Numismatics Summer School 2021 / Para Tarihi ve Numismatik Yaz Okulu 2021

Author: KOÇ UNIVERSITY AKMED - KOÇ ÜNIVERSİTESİ AKMED
Time: 09:00
Location: https://akmed.ku.edu.tr/events/para-tarihi-ve-numismatik-yaz-okulu-2021/

As Koç University AKMED, we are pleased to announce the 5th Monetary History and Numismatics Summer School which will be held on Zoom online between 5-9 July 2021. It is an intensive one-week summer school offering a broad chronological survey of monetary history and numismatics from Ancient to Byzantine period (c. 650 BC-AD 1453). Lectures will be given by Professor Dr. Oğuz Tekin from Koç University AKMED and Dr. Peter van Alfen from the American Numismatic Society at Zoom online. The program, designed for newcomers to numismatics, is an introduction to Ancient Greek, Roman and Byzantine numismatics. It aims to provide the participants with basic numismatic knowledge and to show how numismatics can be used as a tool in their studies in the fields of archaeology, history and art history. Those who complete the program are entitled to receive a Certificate of Participation.

Koç Üniversitesi AKMED olarak 5-9 Temmuz 2021 tarihleri arasında Zoom çevrimiçi gerçekleştireceğimiz 5. Para Tarihi ve Numismatik Yaz Okulu’nu duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz. 5 günlük yoğun programda, Arkaik Dönem’den Bizans Dönemi’ne (MÖ yak. 650–MS 1453) para tarihi ve numismatik konusu geniş bir kronolojik çerçevede ele alınacaktır. Dersler, Prof. Dr. Oğuz Tekin (Koç Üniversitesi AKMED) ve Dr. Peter van Alfen (American Numismatic Society, New York) tarafından verilecektir. Numismatiğe yeni başlayanları hedefleyen kurs, eski Yunan, Roma ve Bizans numismatiğine giriş niteliğinde olup katılımcılara bir yandan temel numismatik bilgisini vermeyi öte yandan arkeoloji, tarih ve sanat tarihi alanlarındaki çalışmalarında numismatiğin bir araç olarak nasıl kullanılabileceğini göstermeyi amaçlamaktadır. Programı tamamlayanlar Katılım Sertifikası almaya hak kazanırlar.