Announcements

Koç Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ayşegül Özsomer'e en iyi makale ödülü - Ayşegül Özsomer, Faculty Member, Koç University receives the best paper award

Author: Kurumsal İletişim - Corporate Communication

Koç Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ayşegül Özsomer'e en iyi makale ödülü

Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşegül Özsomer’in, Amerikan Pazarlama Derneği Girişimcilik Pazarlaması Özel İlgi Grubu’ndan Prof. Dr. Ken Matsuno ve Prof. Dr. John T. Mentzer’in birlikte kaleme aldığı, "Girişimcilik Eğilimi ve Pazar Odaklılığın İş Performansına Etkileri" adlı makalesi ‘2011 Gerry Hills En İyi Makale Ödülü'ne layık görüldü. 

Ayşegül Özsomer, Faculty Member, Koç University receives the best paper award

The article “The Effects of Entrepreneurial Proclivity and Market Orientation on Business Performance” by Assoc. Prof. Ayşegül Özsomer, Faculty Member, Koç University along with Prof. Dr. Ken Matsuno and Prof. Dr. John T. Mentzer wins 2011 Gerald E. Hills Best Paper Award sponsored by the American Marketing Association Entrepreneurial Marketing Special Interest Group.