Announcements

Ekvador Cumhuriyetinin lisans üstü seviyesinde burs imkanı

Author: Kariyer Merkezi

DUYURU

 

Konu: Ekvador Cumhuriyetinin lisans üstü seviyesinde burs imkanı

 

İLGİ: Ekvador Cumhuriyeti Büyükelçiliğinin 27/06/2011 tarihli yazısı.

 

Başkanlığımıza Ekvador Büyükelçiliğinden gelen bir yazıda Ekvador Cumhuriyetinin aşağıda adı geçen branşlarda yüksek lisans ve doktora seviyesinde burs imkanı sağlayacağı kaydedilmektedir.

 

- Doğa Bilimleri: Biyokimya, Biyoteknoloji, Botanik, Mikrobiyoloji, Eczacılık, İmmünoloji,

Deniz Biyolojisi, Biyolojik Koruma, Gerontoloji, Onkoloji, Epidemiyoloji, Sağlık,

- Doğal Kaynaklar Bilimleri: Hidroloji, Oşinografi, Doğal Çevre, Meteoroloji, Petro-kimya,

Enerji, Jeoloji, Maden, Metalurj, Coğrafya, Su Kaynakları, Orman, Doğal Gaz, Risk Önleme,

Afet

- Üretim ve Yenilik Bilimi: Ziraat, Balıkçılık, Oşinografi, Hayvan, Balık ve Gıda Üretimi,

Mekanik Bilimi, Elektro Mekanik ve Otomotiv, Nanoteknoloji, Telekominion, İletişim ve

Bilgi Teknolojileri

- Sosyal Bilimler: Felsefe, Tarih, Sosyoloji, Ekomoni, Ekonometri, Toplum Bilimleri

 

 

Burs ile ilgili detaylı bilgilere, National Secretariat of Science, Technoloji and Innovation

-SENESCYT- in internet sitesinden (http://becas.senescyt.gob.ec) ulaşılabilir.

 

Bilgilerinizi saygılarımla rica ederim.

 

YÖK Başkanlığı