Announcements

Meksika Hükümeti Bursları

Author: Kariyer Merkezi

DUYURU

 

Konu: Meksika Hükümeti Bursları

 

İLGİ: Dışişleri Bakanlığının 05/08/2011 tarih ve B.06.0.KİGY.0.0-868.40-2011/6387796

sayılı yazısı.

 

 

Meksika Hükümeti ülkemize toplamda 4 adet burs kontenjanı tahsis etmiş olup, söz konusu kontenjanların 3 tanesi Ocak 2012’de, diğeri ise Mart 2012’de başlayacaktır. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgilere http://sre.gob.mx.becas adresinden ulaşılabilmektedir.

 

Ayrıca, Meksika’daki ikili ve çok taraflı burs programları 30 Haziran 2011 – 14 Ekim 2011 tarihlerinde açık olacak ve başvuracak adaylar en geç 10 Kasım 2011 tarihine kadar belgelerini teslim edebileceklerdir. Özel ve araştırma bursları ise 17 Ocak 2012 – 30 Kasım 2012 tarihleri arasında açık olacaktır.

 

 

Üniversitenizin ilgili birimlerine duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

 

YÖK Başkanlığı