Announcements

Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD)’nin 2012/2013 öğretim yılı bursları

Author: Kariyer Merkezi

Konu: Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD)’nin 2012/2013 öğretim yılında vermeyi

düşündüğü burslar

 

İLGİ: Dışişleri Bakanlığının 10/082011 ve B.06.0.KİGY.0.0-868.40-2011/2647704 sayılı

yazısı.

 

Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD) tarafından, 8 Mayıs 1957 tarihli Kültür Anlaşmasının 5. maddesi ve Türk-Alman Daimi Karma Kültür Komisyonunun 16-17 Ekim 2007 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen 17. oturumundaki görüşmelere atıfta bulunularak 2012/2013 öğretim yılında Türk üniversite öğrencilerine ve bilim adamlarına çeşitli burslar verilmesi öngörülmektedir.

 

Söz konusu burslar hakkındaki Ankara’daki Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliğinin Notası ekli dosyada yer almaktadır.

 

Üniversitenizin ilgili birimlerine duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

 

YÖK Başkanlığı

 

Alman_Akademik_servisi_DAAD_2012-13_burslari.pdf