Announcements

Eğitim Sertifikalarının Dağıtımı

Author: Borsa Kulübü

Borsa Kulübü Eğitim Sertifikalarının Dağıtımı

Borsa Kulübü'nün ilk dönemde yapmış olduğu İMKB eğitim seminerlerinin sertifikalarını almaya hak kazanan üyelerimiz sertifikalarını kulüp odamızdan (SOS B09) alabilirler.