Announcements

Kredi Yurtlar Kurumu (Senet tanzimi uzatma)

Author: Dean of Students

T.C.

BAŞBAKANLIK

YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU

 GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

Y E N İ     T A H S İ S     D  U  Y  U  R  U S U

 

 

 

KURUMUMUZA 2009-2010 ÖĞRETİM YILINDA BURS, ÖĞRENİM VE KATKI KREDİSİ MÜRACAATINDA  BULUNAN  ÖĞRENCİLER  TAAHHÜT  SENETLERİNİ                     26 MART 2010 TARİHİNE KADAR TÜRKİYE GENELİNDEKİ BÜTÜN NOTERLERDEN ELEKTRONİK ORTAMDA ALABİLECEKLERDİR. TARAFINA BURS/ÖĞRENİM VE KATKI KREDİSİ TAHSİSİ YAPILAN ÖĞRENCİLERİN HER HANGİ BİR NOTERE TC KİMLİK NUMARASI İLE BAŞVURMASI HALİNDE BURS KREDİ TAAHHÜT SENEDİ İLGİLİ NOTERCE TANZİM VE TASTİK EDİLECEKTİR.

 

ÖĞRENCİLER SENETLERİNİ 26 MART 2010 TARİHİ MESAİ BİTİMİNE KADAR POTSA İLE KURUMUMUZUN “YURTKUR KREDİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI, CEMAL GÜRSEL CAD. NO:61 06590 CEBECİ-ANKARA” ADRESİNE POSTA İLE GÖNDERECEKLERDİR.

 

 

ÖĞRENCİLER BURS VE ÖĞRENİM KREDİLERİNİ T.C. ZİRAAT BANKASININ HANGİ  ŞUBESİNDEN ALACAKLARINI KURUMUN www.kyk.gov.tr İNTERNET ADRESİNDEN ÖĞRENEBİLECEKLERDİR.

 

BURS, KREDİ  ÖDEMELERİ T.C.  ZİRAAT   BANKASI   ŞUBE   MÜDÜRLÜKLERİ   ARACILIĞI İLE  09 NİSAN 2010 TARİHİNDE YAPILACAKTIR.

 

ÖNCEKİ TAHSİSTEN BURS, ÖĞRENİM VE/VEYA KATKI KREDİSİ KAZANMASINA RAĞMEN SÜRESİ İÇERİSİNDE SENETLERİNİ VEREMEYEN ÖĞRENCİLERDE BELİRLENEN TARİHLER ARASINDA  SENETLERİNİ YAPTIRABİLİRLER.

 

ÖĞRENCİLERİN SENET VERMİŞ OLMALARI KENDİLERİNE MUTLAKA BURS, ÖĞRENİM VE KATKI KREDİSİ VERİLECEĞİ ANLAMINA GELMEMEKTEDİR.

 

ÖĞRENCİLERİN KENDİLERİNE TAHSİS EDİLEN  BURS VE KREDİLERDEN HERHANGİ BİRİNİ ALMAKTAN VAZGEÇMESİ HALİNDE VAZGEÇTİĞİNİ BEYAN EDEN BİR DİLEKÇEYİ KREDİ TAHHÜT SENEDİ İLE BİRLİKTE TESLİM ETMELERİ GEREKMEKTEDİR.   

 

 

KURUMUMUZDAN DAHA ÖNCEKİ YILLARDA BURS, ÖĞRENİM VE/VEYA KATKI KREDİSİ ALANLAR İLE EK SÜRE (ARTIK YIL) ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLER LİSTEDE YER ALSALAR DAHİ KENDİLERİNE KREDİ VERİLMEYECEĞİNDEN SENET TANZİM ETTİRMEYECEKLERDİR.

 

 

ÖĞRENCİLERE VERİLEN ÖĞRENİM VE KATKI KREDİLERİ 4160 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOPTAN EŞYA FİYAT ENDEKSİNE TABİ OLUP; SÖZ KONUSU KANUN MADDESİ “Endeks uygulanmasına, kredi borçlarının geri  ödenmesine ve taksitlendirilmesine ilişkin esas ve usulleri  belirlemeye, öğrencilerin borçlarından birinci fıkraya göre hesaplanan endeks artışından ilave edilen miktarın % 50’sıne kadar indirim  yapmaya Kurum Yönetim Kurulu yetkilidir. 

İndirim  uygulandıktan sonra öğrencilerin ödeyecekleri bakiye kredi borcu; öğrencilerin eğitim süresince kurumdan aldığı toplam kredi miktarının 3 katını geçemez.” HÜKMÜNE AMİRDİR.