Announcements

Pakistan Hükümet Bursları

Author: Kariyer Gelişim Merkezi

DUYURU

 

Konu: Pakistan Hükümeti Bursları

 

İLGİ: Dışişleri Bakanlığının 29/07/2011 tarih ve B.06.0.KİGY.0.0-868.40-2011/1008867

sayılı yazısı

 

Pakistan Hükümeti teknik işbirliği programı adı altında ülkemize tıp (2) ve mühendislik (3) alanında kontenjan ayırmıştır.

 

Söz konusu kontenjanlara ilişkin başvuru formu ve diğer bilgiler ekte yer almaktadır.

 

Üniversitenizin ilgili birimlerine duyurulmasını rica ederim.

 

YÖK Başkanlığı

 

Pakistan_huk._burslari.pdf