Announcements

Yeni Zelanda'da çalışarak tatil programı

Author: Kariyer Gelişim Merkezi

DUYURU

 

Konu: Yeni Zelanda ile Çalışarak Tatil Programı Hakkında Anlaşmanın yürürlüğe girmesi

 

İLGİ: Dışişleri Bakanlığının 05/08/2011 tarih ve B.06.0.KVDB.0.0-923.10-2011/9168281

sayılı yazısı

 

Ankara’da 22 Nisan 2011 tarihinde imzalanan “T.C. Hükümeti ile Yeni Zelanda Hükümeti Arasında Çalışarak Tatil Programı Hakkında Anlaşma” Bakanlar Kurulunun 3 ocak 2011 tarih 2011/1258 sayılı kararıyla onaylanarak, 3 Şubat 2011 tarih ve 27835 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Söz konusu anlaşmanın onay işlemleri karşılıklı olarak tamamlanmış olup, anılan anlaşma 1 Ağustos 2011 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

 

Adı geçen anlaşma, üniversite (Yeni Zelanda için en az 3 yıllık, Türkiye için ise en az 4 yıllık örgün eğitim kurumu olarak tanımlanmıştır) mezunu olan 18-30 yaş arasındaki iki ülke vatandaşı gençlerin (yılda her bir ülkeden azami 100’er genç olmamak üzere) “Çalışma ve Tatil Vizesi” hamili olmaları durumunda çalışma izni almaksızın bir diğerinin ülkesinde 12 ay süreyle tatil amaçlı bulunabilmelerine, bir işverenin yanında 3 aydan fazla olmamak kaydıyla çalışabilmelerine ve 3 aya kadar eğitim ya da staj görebilmelerine imkan sağlamaktadır.

 

Anlaşmanın uygulama esaslarına göre, “Çalışma ve Tatil Vizesi” için dış temsilciliklerimize veya Yeni Zelanda’nın dış temsilciliklerine başvuracak iki ülke vatandaşı gençlerin, beraberinde bakmakla mükellef oldukları kimse bulunmamak kaydıyla, geçerli pasaport, kalacağı ülkeden ayrılış bileti veya bu bileti almaya yetecek mali kaynak sahibi olduğuna ilişkin belgeleri, diğer ülkede kalacağı süre içinde geçimini sağlamaya yetecek mali kaynak sahibi olduğuna dair belgeleri, diğer ülkede kalacağı süreyi kapsayacak sağlık sigortası belgelerinin ibraz etmeleri gerekmektedir.

 

Ayrıca, anılan şahıslar “Çalışma ve Tatil Vizesi” harcını ödemenin yanı sıra, kalacağı ülke makamları tarafından talep edilen tüm sağlık koşullarını karşılamakla mükelleftirler.

 

Bilgilerinizi, üniversitenizin ilgili birimlerine duyurulmasını rica ederim.

 

YÖK Başkanlığı