Announcements

Romanya Dışişleri Bakanlığı tarafından AB üyesi olamayan ülke vatandaşlarına tahsis edilen burslar / 2012-2013 dönemi

Author: Scholarships Office

 

Romanya Dışişleri Bakanlığı tarafından 2012-2013 eğitim-öğretim yılında AB üyesi olmayan ülke vatandaşlarına 85 adet lisans ve yüksek lisans bursu tahsis edilmiş olup konuyla ilgili bilgi notuna http://www.mae.ro/en/node/10251 adresinden erişmek mümkündür. 

 

Söz konusu notta, Romen dilinde alınacak eğitim için tahsis edilen burslara yapılacak başvurularda Romanya’nın ikili kültürel işbirliği anlaşması olmayan ülke vatandaşlarına öncelik verileceği kaydedilmekte ve başvuruların en geç 15 Şubat 2012 tarihinde Dışişleri Bakanlığına ulaşacak şekilde Romanya’nın ilgili ülkelerdeki diplomatik temsilciliklerine veya ilgili ülkelerin Bükreş’teki temsilciliklerine yapılması istenmektedir.

 

Romanya’daki devlet üniversitelerinin listesi ve başvuru formları Dışişleri Bakanlığı internet sitesinde alınmakla ilişikte sunulmaktadır.