Announcements

Fin Hükümeti Bursları

Author: Kariyer Gelişim Merkezi

DUYURU

 

Konu: Fin Hükümeti bursları

 

İLGİ: Dışişleri Bakanlığının 03/10/2011 tarih ve B.06.0.KİGY.0.0-868.40-2010/1643983 sayılı

yazısı.

 

1)Finlandiya her yıl aralarında ülkemizin de bulunduğu belirli ülkelere doktora düzeyindeki çalışmalar için burs tahsis etmekte ancak her yıl 10 aday belirleme imkanımız bulunduğu halde burslardan yararlanan Türk öğrenci sayısı 10’dan daha az olmaktadır.

 

2)Fin Hükümeti 2012 – 2013 akademik yılı için, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 32 ülkeye 3 ila 9 ay süreli doktora bursları tahsis edecektir. Söz konusu burslardan yararlanmak isteyen en fazla 10 adayın başvurularının ilgili makamlarımız tarafından en geç 28 Şubat 2012’ye kadar Finlandiya’nın Ankara Büyükelçiliği’ne iletilmesi gerekmektedir.

 

Söz konusu burslar master üstü çalışma ve araştırmaları kapsamakta olup, doktora sonrası çalışmaları kapsamamaktadır; dolayısıyla burslar tahsis edilirken doktora öğrencilerine öncelik tanınacaktır. Bursiyerler Uluslararası Öğrenci Değişim Merkezi’ne (CIMO) gönderilecek başvurular arasından yarışma usulüyle seçilecek, bu nedenle her bir ülkeye tahsis edilen burs sayısı yıldan yıla değişiklik gösterebilecektir.

 

Konuya ilişkin bilgi notu ekte yer almakta olup, başvurular ile ilgili detaylı bilgilere ve başvuru formuna www.studyfinland.fi adresinden ulaşılabilir.

 

Üniversitenizin ilgili birimlerine duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

 

YÖK Başkanlığı