Announcements

Doç Dr. Alper Demir "IEEE Fellow" Seçildi / Associate Professor Alper Demir Named an IEEE Fellow

Author: Mühendislik Fakültesi / College of Engineering

Koç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Alper Demir, IEEE (Elektrik Elektronik Mühendisleri Enstitüsü)  tarafından, faz gürültüsünün stokastik olarak modellenmesi ve analizi konusunda yapmış olduğu üstün nitelikli çalışmalarından dolayı, “IEEE Fellow” derecesi ile onurlandırıldı.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Associate Professor Alper Demir, a faculty member in the College of Engineering at Koç University, has been named an IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) Fellow for his extraordinary contributions to stochastic modelling and analysis of phase noise.