Announcements

Konu: Lingnan Üniversitesi’nin Sağladığı Burs

Author: Scholarships Office

DUYURU

 

İLGİ:  Dışişleri Bakanlığının 27/12/2011 tarih ve B.06.0.TKG.0.02.00.00-868.00-2011/2672360 sayılı yazısı.

 

Hong Kong’ta bulunan Lingnan Üniversitesi’nin, Eylül 2012’de başlayacak olan 2012-2013 akademik yılında diğer ülkelerin başarılı öğrencilerine yabancı öğrenci bursu sağlamaya devam edeceği ilgide kayıtlı yazıda belirtilmiştir.

 

Söz konusu başarılı öğrencilere her akademik yıl başına tam burs (harç, konaklama ile akademik ve diğer harcamalar), harç bursu ve yarı harç bursu verileceğinin bildirildiği yazıda, toplamda (kayıt oluna program doğrultusunda) 3 veya 4 yıl alınabilecek bursun öğrencinin başarılı akademik performansına bağlı olarak yenilenebileceği kaydedilmiştir. 

 

Yazıda ayrıca, ilgilenen öğrencilerin, 15 Aralık 2011-31 Mart 2012 tarihleri arasında online başvuruda bulunabilecekleri, ayrıntılı bilginin  http://www.ln.edu.hk/admissions/da/intl/scholarships/eligibility.php  web adresinde yer aldığı ve detaylar için kayıt bürosu ile irtibat kurulabileceği belirtilmiştir.

 

Üniversitenizin ilgili birimlerine duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

 

YÖK Başkanlığı