Announcements

Prof. Zeynep Gürhan Canlı'ya Tebrikler

Author: CASE

Prof. Zeynep Gurhan Canli'nin 2006 yılında yayınlamış olduğu makalesi article (The Effect of Corporate Social Responsibility (CSR) Activities on Companies With Bad Reputations) Journal of Consumer Psychology tarafından son 20 yılın en etkili yayınlarından biri olarak seçilmiştir.