Announcements

Tayvan Sinoloji Araştırma Merkezinin Sağladığı Burslar

Author: career@ku.edu.tr

DUYURU

 

Konu: Tayvan Sinoloji Araştırma Merkezinin sağladığı burslar

 

İLGİ: Türk Ticaret Ofisinin 22/03/2012 tarih ve 425.51/16 sayılı yazısı.

 

Tayvan Sinoloji Araştırma Merkezi tarafından, yabancı üniversiteler ve ilmi araştırma kuruluşlarının ilgili doktora adaylarına “Yabancı İlim Adamlarının Tayvan’da Sinoloji Araştırmaları için Burs” verilecek olup konuya ilişkin başvuru formu ekte yer almaktadır.

 

Söz konusu burs 31 Mayıs 2012 tarihinde sona erecek olup, ilgili kişi Bayan Liau Xien (Tel:886-2-23619132 Dahili:352, E-posta: liaujane@msg.ncl.edu.tw)’dir ve ayrıntılı bilgilere http://ccs.ncl.edu.tw/ccs2ENGLISH/information.aspx web adresinden ulaşılabilmektedir.

 

İlgililere duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

 

YÖK Başkanlığı

 

Tayvan_Sinoloji_Arastirma_Merkezinin_sagladigi_burslar.pdf