Announcements

Endonezya Hükümet Bursları 2011-2012 Yılı

Author: career@ku.edu.tr

DUYURU

 

Konu: 2011-2012 Yılı Hükümet Bursları

 

İLGİ: Dışişleri Bakanlığının 29/03/2012 tarih ve B.06.0.TKG.0.03.00.00-868.40-2012/

2278664 sayılı yazısı.

 

Endonezya Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından Türkiye de dahil olmak üzere gelişmekte olan ülkelere 2012 yılında bir burs programı uygulanacak olup, söz konusu program 2006 yılından beri devam etmektedir.

 

Söz konusu burslara ilişkin broşür ekte yer almakta olup son başvuru tarihi 30 Nisan 2012’dir. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye www.knb.dikti.go.id web adresinden ulaşılabilmektedir.

 

Üniversitenizin ilgili birimlerine duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

 

YÖK Başkanlığı

 

2011-2012_Endonezya_Hukumet_Burslari.pdf