Announcements

Yaz Sonu Kutuphane Kitap İadeleri/ End of Summer Library Book Returns

Author: Suna Kıraç Kütüphanesi

Sayın Kütüphane Kullanıcıları,

Yaz dönemi için alınan kitapların son iade tarihi 27 Eylül 2013'dir. Zamanında iade etmeniz rica olunur.

Başarılı bir akademik yıl dileriz,

Suna Kıraç Kütüphanesi

_______________________________

Dear Library Users,

Please note that the due date of the books borrowed for the summer is September 27th, 2013. We appreciate your timely return of these items.

We wish you a successful academic year,

Suna Kıraç Library