Announcements

Atatürkçü Düşünce Topluluğu - Anayasa Degisikligi Konferansi

Author: Atatürkçü Düşünce Topluluğu

20 nisan salı günü 16.00da sosb08'de eski yök başkanı ve anayasa profösörü Erdoğan Teziç ve okulumuz öğretim

üyelerinden Doç. Dr. Bertil Emrah Oder'in katılacağı anayasa değişikliği hakkındaki konferansta sizleri aramızda

görmekten mutluluk duyarız.

Atatürkçü Düşünce Topluluğu