Announcements

Koç Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) Destekleme Programı’nda

Author: İLETİŞİM OFİSİ - COMMUNICATIONS OFFICE

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklanan TÜBİTAK'ın Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Destek Programında üniversitemiz ilk 10 üniversite arasında girdi. TÜBİTAK’ın ilk kez başlattığı 1513-Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) Destekleme Programı ile teknoloji ofislerinin güçlendirilmesi ve yenilerinin kurulması teşvik ediliyor.

Üniversitelerin TTO deneyim ve yetkinliğinin yeterliliği, proje hedefleri, çıktıları ve başarı ölçütlerinin uygunluğu, TTO organizasyon yapısının ve personelin uygunluğu, proje bütçesi ve gider kalemlerinin uygunluğu ile iş planının uygunluğu kriterlerine göre yapılan değerlendirme sonunda destek verilecek 10 üniversite belirlendi. Bu program çerçevesinde üniversitemiz TÜBİTAK'tan önemli bir destek almaya hak kazandı.

Teknoloji Transfer Ofisi çerçevesinde Koç Üniversitesi öğretim üyelerinin üstün araştırma potansiyeli, ülkemiz ve insanlarımız lehine gelişme ve uygulamalara dönüşecek. Araştırma üniversitesi misyonuna uygun gelişmesini sürdüren üniversitemiz, araştırmalarıyla bilime katkılarına devam edecek. 

---------------

Our university has been selected by TUBITAK to be among the first 10 universities of the Technology Transfer Office (TTO) Support Program that is announced by Ministry of Science, Industry and Technology. For the first time TUBITAK started 1513 Technology Transfer Offices Support Program which aims to strength the existing offices or support the universities to build new ones.

The most important task in productize and patenting the academic studies produced in the universities falls to TTO’s which are established to provide university-industry co-ordination and communication. Under this program we are entitled to receive support to develop new projects.

In the coming years, formation of this new TTO office will serve as the conduit for the transformation of the outstanding scientific research potential that resides in our faculty to  developments and applications for the benefit of our country and our people.