Announcements

Bahar Çalıştayı

Author: KUYTAM

 

Bruker ve Koç Üniversitesi Yüzey Teknolojileri Araştırma Merkezi (KUYTAM)

Tarafından Düzenlenen Bahar Çalıştayı

"Texture and Residual Stress Analysis by X-ray Diffraction "

9-11 Nisan 2013

 

Bruker ve Koç Üniversitesi Yüzey Teknolojileri Araştırma Merkezi (KUYTAM) tarafından

"Texture and Residual Stress Analysis by X-ray Diffraction" konulu bir çalıştay

düzenlenecektir. Katılımcı sayısı 40 kişiyle sınırlıdır. 

Çalıştay sırasında tekniğin kuramsal ve deneysel boyutları, sonuçların işlenmesi ve

yorumlanması uygulamalarıyla anlatılacaktır. Çalıştaya katılım endüstride çalışan

araştırmacılara, akademisyenlere ve doktora/yüksek lisans öğrencilerine açıktır.

Çalıştay dili (yoğunlukla) İngilizce olacaktır. İstanbul dışından gelen katılımcılar için

üniversite misafirhanesinde konaklama imkanı bulunmaktadır.

 

XRD_duyuru.pdf