Announcements

Book Exhibition: Europe Day & Turkey

Author: Suna Kıraç Kütüphanesi

Book Exhibition: Europe Day & Turkey

7th - 13th May 2012

Location: Library Lobby

You may also find more and recent information on European Union and Turkey subject guide (http://libguides.ku.edu.tr/content.php?pid=141829).

----------

Kitap Sergisi: Avrupa Günü ve Türkiye

7 - 13 Mayıs 2012

Yer: Kütüphane Lobi

Ayrıca detaylı ve güncel bilgi için Avrupa Birliği ve Türkiye başlıklı rehberimizi ziyaret edebilirsiniz (http://libguides.ku.edu.tr/content.php?pid=141829)