Announcements

Koç Üniversitesi Yayınlarından Yeni Kitaplar

Author: Koç Universitesi Yayınları / Koç University Press

 

İNSAN GELİŞİMİ, AİLE VE KÜLTÜR: FARKLI BAKIŞ AÇILARI

Derleyenler: Sevda Bekman ve Ayhan Aksu-Koç

Bu kitap, Çiğdem Kağıtçıbaşı’nın katkılarını anmak ve kendisini onurlandırmak amacıyla hazırlanmıştır. Kitabın içerdiği makaleler toplumsal psikoloji, gelişim psikolojisi, kültürel psikoloji ve müdahale politikalarını ele almaktadır. Bu makalelerde, insan davranışlarının hem evrensel yanları hem de ait oldukları kültüre mahsus özellikleri seçkin akademisyenler tarafından tartışılmaktadır. Ailedeki değişimler sosyokültürel bağlamda araştırılmakta ve değişimlerin nedenlerini anlamak için farklı nesiller incelenmektedir. Alandaki en yeni kuram ve araştırmalara yer veren bu kitap, gelişim psikolojisi ve kültürler arası psikoloji öğrencileri ve araştırmacıları için değerli ve önemli bir kaynak niteliğindedir.

Daha fazla bilgi için tıklayın.

Satın almak için tıklayın.

 

 

BUHRAN ÇAĞINDA HAYSİYET: ZOR ZAMANLARDA İNSAN HAKLARI

Şeyla Benhabib

İnsan hakları söylemi günümüz dünyasının genel kelime dağarcığına girdi, ancak ilginçtir ki, insan haklarının siyasi etkisi arttıkça felsefi dayanakları gittikçe daha ihtilaflı oluyor. Dünyaca ünlü siyaset kuramcısı Şeyla Benhabib, Türkçe basıma yazdığı önsözün de bulunduğu bu kitabında, insan haklarının bugün her zamanki kadar güncel ve acil olduğunu savunuyor. Küresel kapitalizmin, egemenliği, vatandaşlığı ve hukuku nasıl dönüştürdüğünü, soykırımdan Almanya, Fransa ve Türkiye’de türban meselesi vakalarına uzanan çeşitli örneklere bakarak irdeleyen yazar, buna karşılık, yeni kozmopolit insan hakları normlarının yükselişinde önemli bir açılım görüyor.

Daha fazla bilgi için tıklayın.

Satın almak için tıklayın.

 

 

GEÇ OSMANLI VE ERKEN CUMHURİYET DÖNEMLERİNDE OKUMAYI ÖĞRENMEK

Benjamin C. Fortna

Bu kitap Osmanlı İmparatorluğu'ndan Türkiye Cumhuriyeti'ne geçiş döneminde okumayı öğrenmenin hikâyesini anlatıyor. Bu coğrafyada çok az işlenmiş olan okumanın tarihini ele almanın, genel anlamda modernliğin gelişine, eğitim meselesine, özel olarak da imparatorluktan cumhuriyete geçişin dinamiklerini anlamaya önemli bir ışık tuttuğu iddiasından yola çıkıyor. Okumayı Öğrenmek, son derece hızlı değişimlerin yaşandığı bu dönemde okumayı öğrenen küçük okurların bir yurttaş olarak inşasında onlara verilen mesajlar; okumanın mekaniğini öğrenmenin üstesinden ne gibi deneyimlerden geçerek geldikleri; yeni okuma materyallerinin sahneye çıkışı; resimli kitapların okumadaki rolü; birer meta olarak dergilerin ve kitapların ortaya çıkışı ve okuryazarlığın kişilerin hayatlarını nasıl dönüştürdüğü gibi konuları mercek altına alıyor.

Daha fazla bilgi için tıklayın.

Satın almak için tıklayın.

 

 

Koç Üniversitesi Yayınlarını takip edin:

facebook.com/kuyayinlari

twitter.com/kuyayinlari

www.kocuniversitesiyayinlari.com