Announcements

Koç Üniversitesi Basın Açıklaması

Author: Koç Üniversitesi

Kamuoyuna saygıyla duyurulur,

30.09.2013 Pazartesi günü Star Gazetesi’nde, “Orman Kanununa Son! Koç Üniversitesi kirayı ödemezse ‘prosedür’ işleyecek” ve “Koç Üniversitesi 7 yıldır devlete kira ödemiyor” başlıklarıyla yayımlanan haber gerçeği yansıtmamaktadır.

Koç Üniversitesi 2000 yılında alınan Bakanlar Kurulu Kararı ve Maliye Bakanlığı oluruna dayalı olarak Rumelifeneri Kampüsünde faaliyetlerini sürdürmektedir. Söz konusu alan üzerine kurulu eğitim ve öğretim faaliyetlerinin sürdürüldüğü binaların tümünün yapı ruhsatı ve yapı kullanma izinleri mevcuttur.

Öte yandan, haberde iddia edilenin aksine, söz konusu alan Koç Üniversitesi’ne kiralanmamış, tahsis edilmiştir. Bakanlar Kurulu ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan tahsis işlemlerinin halen yürürlükte ve geçerli olduğu iki ayrı yargı kararı ile tespit edilerek kesinleşmiştir. Koç Üniversitesi, Bakanlar Kurulu  tarafından saptanan tahsis bedelini her yıl hiçbir gecikmeye yol açmaksızın ilgili kuruma ödemektedir. Bunun dışında, Rumelifeneri Kampüsüyle ilgili olarak, Koç Üniversitesi ve herhangi bir resmi kurum arasında bir kira sözleşmesi ve bu sözleşmeye dayanarak tahakkuk ettirilen bir kira bedeli bulunmamaktadır.

“Mükemmeliyet Merkezi” olma misyonuyla 1993’te kurulan Koç Üniversitesi, 20 yıl gibi kısa bir sürede öğrencilerinin yüzde 73’üne burslu eğitim veren, önemli başarılar elde etmiş bir vakıf üniversitesi olarak uluslararası alanda adından söz ettirmeyi başarmıştır.

Söz konusu haberde yer alan asılsız iddialar öğrencilerimiz ve öğretim üyelerimizde derin üzüntü yaratmıştır. Ortada bir kira ilişkisi yoktur; dolayısıyla bir kira alacağına dair herhangi bir takip ya da dava mevzubahis değildir. Bu nedenle ilgili haberde bahsi geçen tüm iddialar asılsızdır.

Koç Üniversitesi