Announcements

M-ERA.NET İleri Malzemeler Ar-Ge Projeleri 2013 Yılı Çağrı İlanı

M-ERA.NET Avrupa ülkeleri arasında malzeme bilimi ve mühendisliği konularında güçlü araştırma ve geliştirme ortaklıklarının kurulması amacıyla Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından 7. Çerçeve Programı kapsamında desteklenen bir ERA-NET projesidir. Proje çağrısına en az 2 farklı ülkeden 3 katılımcıyı içeren tüm konsorsiyumlar katılabilecektir. Projeye, farklı ülkeleden bölgesel veya ulusal bazda araştırmalara destek veren kuruluşlar katılmaktadır. Projede, Türkiye’yi TÜBİTAK temsil etmektedir.

M-ERA.NET kapsamında, ileri malzeme teknolojileriyle ilgili alanlardaki Ar-Ge projelerinin destekleneceği uluslararası bir çağrı başlatılmıştır. Çağrıya katılan ülkelerin arasından en az iki ülkenin yer aldığı en az üç ortaklı projeler desteklenecektir. 2012 Proje Çağrısında projeleri başarılı bulunan Türkiye’de yerleşik firmalara, TÜBİTAK tarafından 1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı aracılığıyla hibe (geri ödemesiz) destek verilecektir. M-ERA.NET 2013 çağrısı kapsamında çağrıya katılan diğer fon ajanslarının koşulları uygun olduğu sürece Türkiye’de yerleşik firmaların çağrıya katılan diğer ülkelerdeki üniversite / araştırma kurumları / enstitüler ve sanayi kuruluşları ile uluslararası ortaklı proje yapmaları mümkündür.

2013 M-ERA.NET Çağrı ilanına ulaşmak İçin lütfen tıklayınız.

2013 M-ERA.NET Call Announcement dökümanına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

ÇAĞRI KONULARI

  • Hesaplamalı Malzeme Mühendisliği (Integrated Computational Materials Engineering)
  • Sağlık için Malzemeler (Materials for Health)
  • Yüzey, arayüzey ve kaplamalar (Interfaces, Surfaces and Coatings)
  • Kompozit Teknolojileri (Composite Technology)
  • Sürdürülebilir ve Ekonomik Düşük Karbon Enerji Teknolojileri için Malzemeler (Materials for Sustainable and Affordable Low Carbon Energy Technologies)

ÇAĞRI ve M-ERA.NET HAKKINDA BİLGİ İÇİN:

http://www.m-era.net/

http://www.m-era.net/joint-call-2013

http://www.m-era.net/participating-countries-call-2013

http://www.nmpteam.com/

www.tubitak.gov.tr

SORU VE ÖNERİLERİNİZ İÇİN:

Burcu Koç Haskılıç

Bilimsel Programlar Uzmanı

TÜBİTAK – TEYDEB

Tel: 0312 4685300/2625

E-posta: burcu.haskilic@tubitak.gov.tr

...

Ahmet Atılgan & Hasan Burak Tiftik

NMP Alanı

Ulusal Koodinasyon Ofisi

ncpnano@tubitak.gov.tr