Announcements

İnsan Beyni konulu yeni TÜBİTAK 1003 çağrısı

TÜBİTAK, ülkemizin öncelikli alanlarında sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve ülkemizde yapılan Ar-Ge projelerini “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destek Programı” ile desteklemekte ve bu projeler arasında eşgüdüm sağlamaktadır. Bu bağlamda, 4 Ekim 2013 tarihi itibariyle 1003 programı kapsamında BT0401 – İnsan Beyni çağrısı açılmıştır.

Ülkemizde sinirbilim çalışmaları, hayvan modellemeleri, beyin-makine arayüzü geliştirilmesi, hesapsal modellemesi ve simülasyonu (benzetim); beynin fonksiyonlarını izleyen, taklit eden ve ileride beynin veya bir organın protetik ve ortetik yardımcı birimini üretmeye imkan verecek çalışmalar için gerekli olan bilimsel ve teknolojik potansiyelin harekete geçirilmesine gereksinim duyulmaktadır. Bu araştırmaların sonuçlarının uygulamaya geçmesiyle, insan beyninin yetenek ve fonksiyonlarının daha iyi anlaşılması, bu sayede hastalıkların erken tanı ve tedavisinin sağlanması ve yeni teknolojik sistemlerin geliştirilmesine imkan verilmesi ile insanın yaşam kalitesinin artırılması hedeflenmektedir. Bu bağlamda söz konusu çağrı ile insan beyninin çalışmasını, hastalıklarının tanı ve tedavisini, ülkemizdeki disiplinler arası bilim kültürünü tam olarak kurmayı ve geliştirmeyi hedefleyen, yenilikçilik ve uygulanabilirlik seviyesi üst düzeyde olan, uzun soluklu, çığır açacak, disiplinler arası araştırmalar desteklenecektir.

Çağrı metni, pdf olarak ektedir. Ayrıca linki şurada.

Birinci aşama başvuru teslimi: 6 Aralık 2013

İkinci aşama: 21 Şubat 2014

1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı ile ilgili ayrıntılı bilgiyi http://www.tubitak.gov.tr/ardeb1003 adresinden alabilirsiniz. Başvurular için http://ardeb1003.tubitak.gov.tr adresine tıklayabilirsiniz.

İrtibat:

Dr. Burcu SAYIN UZUN
Sağlık Bilimleri Araştırma Destek Grubu (SBAG)
Bilimsel Programlar Uzmanı
Tel: 0 312 468 53 00/1145, burcu.sayin@tubitak.gov.tr

Onur JANE
Elektrik, Elektronik, Enformatik Araştırma Destek Grubu (EEEAG)
Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı
Tel: 0312 468 53 00/1985, onur.jane@tubitak.gov.tr

Dr. Burcu SAYIN UZUN
Sa
ğ
l
ı
k Bilimleri Ara
ş
t
ı
rma Destek Grubu (SBAG)
Bilimsel Programlar Uzman
ı
Tel: 0 312 468 53 00/1145,
burcu.sayin@tubitak.gov.tr
Onur JANE
Elektrik, Elektronik, Enformatik Ara
ş
t
ı
rma Destek Grubu (EEEAG)
Bilimsel Programlar Uzman Yard
ı
mc
ı
s
ı
Tel: 0312 468 53 00/1985,
onur.jane@tubitak.gov.tr