Announcements

Koç University has been ranked again among the top universities in the world by Times Higher Education / Koç Üniversitesi Times Higher Education 2013-2014 Sıralamasında Yine Dünyanın En İyi Üniversiteleri Arasında Yer Aldı

Author: Vice President for Academic Affairs / Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcılığı Ofisi

Koç Üniversitesi Times Higher Education 2013-2014 Sıralamasında Yine Dünyanın En İyi Üniversiteleri Arasında Yer Aldı

Bu sene 20. kuruluş yılını kutlayan Koç Üniversitesi Times Higher Education 2013-2014 Dünya Üniversiteleri Sıralaması’nda ilk 300’de yer alan beş Türk üniversitesinden biri oldu.

2010 yılından beri yayınlanan Times Higher Education (THE) sıralamalarına ilk defa 2012-2013 yılında 226-250 aralığında giren Koç Üniversitesi, 2 Ekim 2013’te açıklanan THE 2013-2014 sıralamasında 276-300 aralığında yer almıştır. 

 

THE sıralamalarına giren beş Türk üniversitesinin son üç yılda sıralamadaki yerleri aşağıda verilmiştir:

 

Üniversite

2011-2012

2012-2013

2013-2014

Koç

-

226-250

276-300

ODTÜ

276-300

201-225

201-225

Bilkent

201-225

226-250

226-250

İTÜ

276-300

276-300

201-225

Boğaziçi

301-350

276-300

199

 

THE sıralamalarında kullanılan son veriler, yayınlanma yılından iki, ilk verilerse 7 yıl öncesine ait oluyor. Dolayısıyla 2013-2014 yılı sıralamasında 2006-2011 arasındaki veriler kullanılmıştır.

 

Bu sıralamada kullanılan kriterler ve ağırlıkları aşağıda verilmiştir:

 

Kriter

Gösterge

Ağırlık (%)

Uluslararası Görünüm

Uluslararası çalışanların oranı

2,5

Uluslararası öğrencilerin oranı

2,5

Uluslararası ortak yazarlarla yazılan
makalelerin oranı

2,5

Araştırma

İtibar anketi

18

Araştırma geliri

6

Akademisyen başına makale sayısı (alana göre normalize edilmiş)

6

Sanayi Geliri

Araştırmacı başına sanayi geliri

2,5

Eğitim

İtibar anketi

15

Akademisyen başına verilen doktora derecesi

6

Akademisyen başına kabul edilen lisans öğrencisi

4,5

Akademisyen başına eğitim geliri

2,25

Doktora derecesi  alanların
lisans derecesi alanlara oranı

2,25

Atıflar

Makale başına atıf (alana göre normalize edilmiş)

30

Toplam

100

 

THE sıralamasının itibar anketlerine yüksek ağırlık vermesi, sıralamada kullanılan verilerin iki yıl geriden gelmesi ve önceki beş yılın verilerinin kullanılması Koç Üniversitesi gibi görece küçük, yeni kurulan ve hızlı gelişim gösteren üniversitelerin sıralamasında yıldan yıla oynamalar görülmesine sebep olabilmektedir.

 

THE sıralaması için yapılan değerlendirmenin %33’lük kısmı (araştırmada %18 ve eğitimde %15) akademisyenlerle yapılan itibar anketinin sonuçlarına göre belirlemektedir.  Bu ankette akademisyenlerin belli bölgelerde eğitim ve araştırmada en önde olduklarını düşündükleri üniversiteleri listelemeleri istenmekte ve en fazla akademisyen tarafından listelenen üniversitelerin itibar puanı daha yüksek olmaktadır.

 

Times Higher Education 50 Yaşından Genç Üniversiteler Sıralaması’nda  (Times Higher Education 2013 Under 50 Ranking), 2013-2014 dünya sıralamasında kullanılan veriler kullanılmakta fakat yeni kurulan üniversitelerin tanınırlığının zaman içinde artmasından dolayı itibar değerlendirmesine daha az ağırlık vermektedir.  Haziran 2013’te açıklanan bu sıralamada Koç Üniversitesi dünyada 31. sırada yer almıştır. 

 

Koç Üniversitesi’nin belirlediği stratejik hedeflere göre doktora öğrencisi sayısının artırılması, buna bağlı olarak araştırma makalelerinin ve bu makalelerin etkilerinin artması, uluslararasılaşma yönündeki atılımlar, araştırma gelirlerinin artırılması yönünde yaptığı çalışmalar Koç Üniversitesi’nin önümüzdeki yıllarda da dünyanın önde gelen üniversiteleri arasında yer almasını sağlayacaktır.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Koç University has been ranked again among the top universities in the world by
Times Higher Education

 

Koç University, celebrating its 20th foundation year, is listed as one of the top five Turkish universities ranked in top 300 in the world by Times Higher Education.

 

As The Times Higher Education (THE) rankings have been announced since 2010,  Koç University entered the rankings for the first time in 2012-2013 and ranked in the 226-250 category. In the latest rankings that were announced on October 2, 2013, Koç University has been ranked in the 276-300 category.

 

The rankings of the five Turkish Universities in Times Higher Education World University Rankings in the last three years are as follows:

 

University

2011-2012

2012-2013

2013-2014

Koç

-

226-250

276-300

ODTÜ

276-300

201-225

201-225

Bilkent

201-225

226-250

226-250

İTÜ

276-300

276-300

201-225

Boğaziçi

301-350

276-300

199

 

THE ranking uses the data compiled in a seven-year period ending two year prior to the year the ranking is announced.  Accordingly, the 2013-2014 ranking uses the data collected from the universities covering the 2006-2011 periods.

 

The indicators of these criteria used to determine the overall score are as follows:

 

Criteria

Indicators

Weight    (%)

International

Outlook

 

Ratio of international to domestic staff ratio

2,5

Ratio of international to domestic student ratio

2,5

The proportion of internationally co-authored research papers

2,5

Research

Reputation Survey - Research

18

Research Income (scaled)

6

Papers per academic (normalized for each area)

6

Industry Income

Research Income from Industry per Academic Staff

2,5

Teaching

Reputation Survey - Teaching

15

Doctorates awarded to academic staff ratio

6

Staff-to-student ratio

4,5

Institutional Income per academic staff

2,25

Doctorate-to-bachelor’s ratio

2,25

Citations

Normalized Avg. Citations/Paper (5 Years)

30

Total

100

 

To give relatively high weight of the reputation surveys and use the five-year data with a two-year lag for the rankings introduce variations from year-to-year in the rankings of relatively young, small and rapidly developing universities such as Koç University.

 

33% of the overall score used in Times Higher Education rankings is determined according the results of academic  reputation survey (research 18% and teaching 15%). With these surveys, academicians list the universities those they consider among the top in research or in education from certain geographical region.  The reputation score of the universities is based on how frequently they appear in these lists.

 

Times Higher Education 2013 Under 50 Ranking uses the same data set as the 2013-2014 Times Higher Education Ranking to evaluate universities that have been established in the last 50 years.  In this ranking the reputation criteria is given less weight.  Koç University was ranked 31st   in the world in this ranking in June, 2013.

 

According to the strategic objectives of Koç Universty including increasing the number of PhD students and also the number and the impact of publications accordingly, internationalization efforts, increasing the research income will ensure that Koç University will continue to be listed among the top universities in the world.