Announcements

KARIA ARKHAIA Uluslararası Sempozyum / International Symposium

Author: RCAC

 

Karia bölgesi araştırmalarında son yıllarda birçok önemli keşifler nedeniyle kayda değer bir
gelişme yaşandı. Bugüne kadar bilim insanları çoğunlukla iyi belgelenmiş ve iyi bilinen
dönemler üzerine odaklandılar, bunlar Hekatomnid, Hellenistik, Roma ve geç dönemlerdir.
Son çalışmalar ile Hekatomnid döneminde oluşan ‘eritme potası’, erken dönem Karia
toplumunun geleneklerine köklü değişiklikler getirdiği gözlenmiştir. Yerel iktidarin hem
siyasal hem kültürel anlamda kendini ortaya koyma çabası ile, bu süreç, nispeten kısa süreli
olsa da, bölgenin gelecekteki gelişimini etkilemiştir.

Karia bölgesi araştırmalarında son yıllarda birçok önemli keşifler nedeniyle kayda değer bir gelişme yaşandı. Bugüne kadar bilim insanları çoğunlukla iyi belgelenmiş ve iyi bilinen dönemler üzerine odaklandılar. Bunlar Hekatomnid, Hellenistik, Roma ve geç dönemlerdir. Son çalışmalar ile Hekatomnid döneminde oluşan ‘eritme potası’, erken dönem Kariatoplumunun geleneklerine köklü değişiklikler getirdiği gözlenmiştir. Yerel iktidarin hem siyasal hem kültürel anlamda kendini ortaya koyma çabası ile, bu süreç, nispeten kısa süreli olsa da, bölgenin gelecekteki gelişimini etkilemiştir.

Bu konferans; Hekatomnid öncesindeki dönemler üzerine çalışan arkeolog ve tarihçileri bir araya getirerek, erken dönem Karia ile ilgili araştırmaların en son gelişmelerini sunmak ve tartışmanın yanı sıra, genellikle dağılmış ve ulaşılması zor malzemeleri sunarak, konunun ilk sentezini ortaya koyabilmeyi amaçlıyor.

-----------------------------------------------------------

Karian studies experienced in recent years a noteworthy development owing to many significant discoveries. Scholars mainly focussed their attention until today on the best documented and known eras, namely the Hekatomnid, Hellenistic, Roman and later periods. Recent studies have shown that the ‘melting pot’ which developed during the Hekatomnid period, brought profound changes in the traditions of the early Karian society. Through the assertion of local power both politically and culturally, this step, though lasting a relatively short time, had nevertheless an impact that did not fail to influence the future development of the region.

The purpose of these ‘Rencontres’ is to bring together archaeologists and historians working on Karia from its origins to the pre-Hekatomnid period. Besides presenting and discussing the latest developments of early Karian research, this gathering will also provide the opportunity, by bringing a material that is often disparate, to draw a first synthesis of research.

Tarih / Date   : 14 - 16 Kasım / November 2013 

Yer / Place     : Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi, İstiklal Cad. No: 181 Beyoğlu

İletişim / Contact   : Olivier Henry - Koray Konuk archeologie.ifea2013@gmail.com