Announcements

TÜBİTAK 2223-B-Yurt İçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği Programı Açılmıştır.

Author: Research, Project Development and Technology Transfer Directorate

Yürürlükten kaldırılan TÜBİTAK 2223-Yurt İçi Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı yerine, yeni 2223-B-Yurt içi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği Programı açılmıştır. TÜBİTAK tarafından, 2223-B-Yurt içi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği Programı kapsamında, Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında, kamu kurum/kuruluşları ve üniversiteler ile özel hukuk tüzel kişilikleri ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları himayesinde yurt içinde düzenlenecek ulusal, uluslararası katılımlı ve uluslararası nitelikli; kongre, kolokyum, sempozyum ve çalıştay türü etkinlikler için kısmi destek verilecektir.

2013-6. Dönem başvuruları 20 Kasım 2013-20 Aralık 2013 tarihleri arasında http://ebideb.tubitak.gov.tr adresinden yapılabilecektir.

Programla ilgili ayrıntılı bilgiye http://www.tubitak.gov.tr/bideb/2223b adresinden ulaşılabilir, aşağıda verilen iletişim noktalarından destek alabilirsiniz. 


TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı
Tunus Cad. No:80 Kavaklıdere
06100 ANKARA
T +90 312 468 5300
F +90 312 427 2382