Announcements

ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU KONFERANSLARI SERİSİ - 4

Author: Law School

 

KOÇ ÜNİVERSİTESİ

Hukuk Fakültesi

Dr. Nüsret- Semahat Arsel Uluslararası Ticaret Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi  

ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU KONFERANSLARI SERİSİ - 4

 Ulusal ve Uluslararası Vergi Hukukunda Bilgi Toplama ve Açıklamanın Sınırları:  

Vergi İdaresinin Yetkileri ile Mükellef Hakları Arasında Dengenin Kurulması

5 Aralık 2013, İstanbul

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi,  Dr. Nüsret- Semahat Arsel Uluslararası Ticaret Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi,  Uluslararası Vergi Hukuku Konferansları Serisinin Dördüncüsünü 5 Aralık 2013 tarihinde yapacaktır. Konferans konusu  "Ulusal ve Uluslararası Vergi Hukukunda Bilgi Toplama ve Açıklamanın Sınırları: Vergi İdaresinin Yetkileri ile Mükellef Hakları Arasında Dengenin Kurulması" şeklindedir.  Konferansta, vergi idarelerinin bilgi toplama, açıklama ve değişim yetkileri vergi mükellefinin hakları ekseninde tartışılacaktır.  Türkiye'nin yakın tarihte Jersey ve Bermuda gibi çeşitli devletlerle imzaladığı bilgi değişim anlaşmaları ve özellikle İsviçre ile imzalanan vergi anlaşmasında yer alan bilgi değişimine ilişkin kurallar ve bunların olası etkileri de ele alınacaktır. Konferansta, İsviçre, İngiltere, İspanya ve Türkiye'den akademisyenler konuşmacı sıfatıyla görüş ve değerlendirmelerini paylaşacaklardır. 

 

Poster_TR.pdf

Poster_EN.pdf