Announcements

TÜBİTAK'ın Yurt Dışından Türkiye'ye Gelen Araştırmacılara Yönelik Burs ve Destek Programları

APGTTD olarak, TÜBİTAK'tan gelen bilgi notunu iletmek istiyoruz:

...

TÜBİTAK ülkemizin bilim ve teknoloji alanında kalkınmasına yönelik yurtdışında bulunan yetişmiş insan gücünü yurda çekerek ülkemizde yürütülen araştırma-geliştirme faaliyetlerine katkıda bulunmaları içim çeşitli burs ve destek programları yürütmektedir. Bu kapsamda TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı'nca (BİDEB) yürütülen programlar ve içerikleri aşağıda belirtilmiştir. 

Belirtilen bu programlar kapsamında desteklenen araştırmacılara Koç Üniversitesi'nde ev sahipliği yapmanız, Ülkemizin bilim ve teknoloji alanında kalkınması açısından önem arz etmektedir. 

TÜBİTAK ülkemizin bilim ve teknoloji alanında kalkınmasına yönelik yurtdışında bulunan yetişmiş insan gücünü yurda çekerek ülkemizde yürütülen araştırma-geliştirme faaliyetlerine katkıda bulunmaları içim çeşitli burs ve destek programları yürütmektedir. Bu kapsamda TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı'nca (BİDEB) yürütülen programlar ve içerikleri aşağıda belirtilmiştir. 

Belirtilen bu programlar kapsamında desteklenen araştırmacılara Koç Üniversitesi'nde ev sahipliği yapmanız, Ülkemizin bilim ve teknoloji alanında kalkınması açısından önem arz etmektedir. 

2232 Yurda Dönüş Araştırma Burs Programı ile yurt dışında yaşayan Türk araştırmacıların Türkiye’ye dönmelerini ve çalışmalarını yurt içinde sürdürmelerini teşvik etmek için destek sağlanmaktadır.Program kapsamında, 24 ay 3.250 TL burs ile desteklenen araştırmacılara ayrıca Türkiye’de yürüteceği çalışmalara destek amacı ile 25.000 TL’ye kadar araştırma desteği sağlanmaktadır.

2221 Konuk veya Akademik İzinli (Sabbatical) Bilim İnsanı Destekleme Programı ile Türkiye’de kısa veya uzun süreli akademik veya her türlü Ar-Ge faaliyetlerini (araştırma yapma, konferans/kongre düzenleme, seminer verme, ortak proje yazma, ders verme vb.) gerçekleştirmek isteyen yurt dışından kendi uzmanlık alanlarında seçkin türk veya yabancı bilim insanlarına/araştırmacılara bir haftadan bir yıla kadar destek sağlanmaktadır.

2236 Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşımı Destek Programı ile yurt dışından kendi uzmanlık alanlarında seçkin türk veya yabancı bilim insanların/araştırmacıların ülkemizde yürütülen araştırmalara katılması, teknolojik yenilikler getirmesi amacıyla yurt içinde istihdamına destek sağlamaktadır.Program kapsamında araştırmacılara 24 ay süreyle aylık brüt 4.167 Avro ücret verilmektedir.

2216 Yabancı Uyruklular İçin Araştırma Burs Programı ile doktora aşamasında olan veya doktorasını bitirmiş yabancı uyruklu genç araştırmacılara Türkiye’deki üniversitelerde yapacakları araştırmalarına destek sağlanmaktadır.Program kapsamında 12 ay süreyle 2.250 TL aylık burs desteğinin yanında araştırmacıların yol giderleri ve sağlık sigortaları giderleri karşılanmaktadır.