Announcements

Bir Kitap da Sen Bağışla! / Book Donation Campaign!

Author: Etkinlikler ve Gönüllü Projeler Ofisi

Bir kitap da sen bağışla!

KU Gönüllüleri Farkındalık Grubu her sene olduğu gibi bu sene de Kütüphanesiz Okul Kalmasın projesi kapsamında Türkiye'nin dört bir yanındaki maddi imkanı kısıtlı okullara kitap yardımı yapmak ve Anadolu'da bulunan bir köy okulunakütüphane kurmak için Kitap Toplama Kampanyası başlatıyor. 

Kütüphane kuracağımız minikler ilkokul ve ortaokul öğrencileri; evinizde eğer onlar için ayırabileceğiniz ve okula dönerken getirebileceğiniz çocuk kitapları varsa onları çok mutlu etmiş olursunuz. Getireceğiniz kitapları 4 Şubat Salı gününden itibaren okulumuzun çeşitli yerlerinde bulunacak kitap toplama noktalarına bırakabilirsiniz.

Miniklerimiz sizden gelecek kitapları sabırsızlıkla bekliyor!

Kitap toplama noktalarımız:

Öğrenci Merkezi Corridor'un önü

CAS Bodrum Kat

SOS Bodrum Kat

SCI Zemin Kat

ENG Zemin Kat

S Yurt Binası

Batı Kampüs Pigastro

--------------------------

KU Volunteers Awareness Group started a book donation campaign. Books we collect will be used for the library that we will build in a village elementary school. If you have any books that you can donate for our little friends, we will be waiting for you in the first month of the spring semester. If so, you can leave your donations to the book donation points from February 4. We only accept Turkish books.

 

Book Donation Points:

Student Center in front of Corridor

CAS Basement Floor

SOS Basement Floor

SCI Ground Floor

ENG Ground Floor 

Dormitory S

West Campus Pigastro