Announcements

2014-15 Akademik Yılı Mentorluk Başvuruları

Author: Yenigelen Danışmanlık Ofisi

2014-15  Akademik Yılı Mentorluk Başvurusu! 

2014-15 Akademik yılında yeni girişli öğrencilere mentorluk yapmak isteyen lisans öğrencileri http://appexp.ku.edu.tr/forms/index.php?option=com_facileforms&Itemid=59  adresinden  mentorluk başvurusunda bulunabilirler. 

Başvurular 24 Şubat, 2014 Pazartesi sabah saat 9:00’a kadar devam edecektir, sonrasında yapılan başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Başvuru formları üzerinden ön elemeyi geçen öğrenciler 26-28 Şubat tarihleri arasında e-mail ile bilgilendirilerek Mart ayında Öğrenci Dekanlığına mülakata çağrılacaklardır.

 

Mentorlarda aranan başlıca özellikler:

 • Akademik başarı: Genel Not Ortalamasının (GPA) en az 2.5, son dönem not ortalamasının (SPA) en az 2.0 olması (2013 girişli irregular öğrencilerin henüz not ortalamaları olmadığı için sonraki sene başvuru yapabilirler, bu sene yapılan başvuruları değerlendirilmeyecektir),
 • Temiz Disiplin Sicili,
 • 2014-15 Akademik yılı boyunca yeni girişli öğrencilere mentorluk görevine devam edebilme ( Güz veya Bahar döneminde değişim programlarına katılacak öğrenciler ve Güz dönemi sonunda mezun olacak öğrencilerin başvuruları değerlendirilmeyecektir),
 • Kişilik olgunluğu,
 • Sorumluluk duygusu,
 • Sosyallik


Mentorlardan beklenen sorumluluklar:

 • Eylül ayında yapılacak oryantasyon dönemi öncesinde mentor eğitimlerine katılmak ve oryantasyon programı hazırlıklarına destek olmak
 • Oryantasyon dönemi boyunca kendi gruplarındaki öğrencilere (menteelerine) liderlik etmek, öğrencilerle sunumlara/eğitimlere katılmak ve sosyal etkinlikler düzenleyerek öğrencilerin kaynaşmasını sağlamak
 • Görevli oldukları akademik yıl boyunca menteelerinin üniversitenin birimlerini, işleyişini ve olanaklarını tanımalarına; akademik, genel ve özel sorunlarla başa çıkmalarına, kampüs içi etkinliklere ve kulüplere katılmalarına, sosyal çevrelerini genişletmelerine destek olmak, grup aktiviteleri düzenlemek
 • Kendi gruplarına atanan Yeni Gelen Danışman hoca ile iletişim halinde olmak ve advisor aktivitelerinin organizasyonuna destek olmak
 • Aylık mentor raporlarını tamamlamak ve planlanan süpervizyon toplantılarına katılmak
 • Öğrencilerin UNIV 101 programına katılımlarını takip etmek


Gökçen Zorludemir Baruh

Öğrenci Dekanlığı

E-mail: gbaruh@ku.edu.tr