Announcements

Sergi için son günler | Last days of the exhibition

Author: AnaMed | RCAC

 

Dolmabahçe Sarayı Tiyatrosu inşaat halinde | Dolmabahçe Palace Theatre under Construction
Robertson & Beato, 1857, Ömer M. Koç Koleksiyonu | Collection

ROBERTSON
OSMANLI BAŞKENTİNDE FOTOĞRAFÇI ve HAKKÂK
PHOTOGRAPHER and ENGRAVER in the OTTOMAN CAPITAL
Ömer M. Koç Koleksiyonu | Collection
November 26 Kasım 2013 - February 20 Şubat 2014 
Küratör | Curator
Bahattin Öztuncay

 

 


Ziyaret Saatleri | Visiting Hours
Salı - Cumartesi | Tuesday - Saturday: 10:00 - 18:30
Pazar | Sunday: 12:00 - 18:30
Sergi, Pazartesi günleri ziyarete kapalıdır. Exhibition is closed on Mondays.
Giriş ücretsizdir. | Admission is free.