Announcements

ADALET KONULU ULUSLARARASI KARİKATÜR SERGİSİ / INTERNATIONAL CARTOON EXHIBITION on JUSTICE

Author: Law School

 

KARİKATÜR ve HUKUK

Söz uçar, yazı kalır derler. Buna, akılda ve duyguda en hızlı yer edeni eklemek gerekirse, mizahı ilk sıraya koymalıyız: zekasıyla, ironisiyle, yüzleştirmesiyle ve insanı kendi getirme gücüyle.

Görsel mizah olarak karikatür, hem çizerin hem de izleyicisinin aklı ve eleştirisidir. Toplumsal sorunlara odaklanan karikatürse, kamuoyunun ve kamusallığın ta kendisine dönüşür. Salt çizerlerinin değil, bizim de sesimiz olur. O artık sadece bir şekil ve çizim değildir; ifade özgürlüğümüzdür, ortak bilincimizdir, toplumsal ve bireysel vicdanımızdır.

Gelişmiş hukuk düzenlerinde, hukuk da karikatür gibi, salt şekilci biçimde anlaşılmaz. Hukuk, öz amacı olan “adalet”le ve onun temelinde yatan keyfiliğin önlenmesi ve özgürlükçü-eşitlikçi üst değerlerle tanımlanır. Hukuk, herhangi bir yer ve zamanda, siyasal ve idari organlar tarafından türetilmiş mevzuat yığınından fazlasıdır. Bu normatif yığın, “hukuk”un öz amacı olan “adalet”le ilişkili değerlere uygun olmadıkça, hukuk devletinden söz edilemez. Keyfiliğe, kişisel, ekonomik ya da siyasal çıkarlara hizmet eden mevzuat ya da yargı, görünüşte hukukun içinde yer alsa da, gerçekte hukuka aykırıdır.

Karikatürcüler Derneği ve Türkiye Barolar Birliği’nin katkıları ile ortaya çıkan “Adalet” konulu Uluslararası Karikatür Sergisi hukuk ve karikatürün şaşırtıcı, sevindirici ve alabildiğine sorgulayıcı bir buluşması... Bu sergi mahzun ya da yozlaşmış adalet tanrıçaları, uyanık ya da kayıtsız yargıçları, mağdur ya da kurnaz sanıklarıyla 2014 Temmuz sonuna kadar bizimle olacak. Hukukun unutulan ve dolandırılan “adaleti”ni içimize işletmek için…

 

Prof. Dr. Bertil Emrah Oder

Hukuk Fakültesi Dekanı

 

 

KarikaturSergisi_Adalet.pdf