Announcements

Konferans - Türkiye'de Tarihi Miras Anlayışı ve Müzeler

Author: AnaMed | RCAC

Konferans - Türkiye'de Tarihi Miras Anlayışı ve Müzeler
Conference - The Understanding of Historical Heritage and Museums in Turkey* 


 

20.05.2014 Salı | Tuesday   18:00 
Prof. Dr. Edhem Eldem  
AnaMed Oditoryumu | RCAC Auditorium

 

Günümüz Türkiye'sinde tarihin ve miras anlayışının giderek siyasallaşıp keskinleştiği bir dönem yaşanmaktadır. Aslında siyasetin tarihe ve mirasa müdahalesinin her zaman mevcut olduğu ülkemizde yeni olan, tek sesli bir sistemden çıkılarak eskiden büyük ölçüde suskun kalmak zorunda bırakılan bazı eğilimlerin de artık bu alanda söz sahibi olmaya çalışmalarıdır. Bazı açılardan olumlu bir gelişme olarak görülebilecek bu değişim esas olarak tarihi mirası ve dolaylı olarak da müzeleri siyasete bağımlı kılmaya çalışarak bilim ve kültürün aleyhinde ciddi bir dönüşüme yol açmaktadır. Müzeler haftasında tarihin, mirasın, müzelerin üzerindeki bu tehdidi ele almak ve bu kavram ve kurumların özerkliklerinin gereğini vurgulamak önem kazanmaktadır.
*The language of the conference is Turkish.