Announcements

Sergi için son günler | Last days to visit the exhibition

Author: AnaMed | RCAC

"Nazlı'nın Defteri, Osman Hamdi Bey'in Çevresi" sergisi 10 Temmuz'da sona eriyor.

 The exhibition "Nazlı's Guestbook, Osman Hamdi Bey's Circle" will end on July 10.

"Nazlı'nın Defteri" sergisi Osman Hamdi Bey'in en küçük kızı Nazlı Hamdi'nin çoğu, dönemin önde gelen entelektüelleri arasında yer alan aile dostlarının ve fertlerinin, imza ve ithaflarının yer aldığı defterini odağa alıyor. Servet-i Fünun yayıncısı Ahmed İhsan'dan arkeolog-casus Gertrude Bell'e, Bavyera Prensi Rupprecht'ten Şair Nigâr'a, ressam, yazar, diplomat, arkeolog otuzun üzerindeki kişinin hikâyesinin yer aldığı sergi dönemin kültür ortamnına ışık tutuyor. 

"Nazlı's Guestbook" focuses on Osman Hamdi's daughter Nazlı Hamdi's guestbook (1907-1911), containing dedications from the young woman's relatives and friends, but mostly from her father's friends, colleagues, and acquaintances. The exhibition aims to shed light on this social and cultural environment by following the signatures of some of the leading figures of the time, from the celebrated archaeologist and later spy Gertrude Bell to Ahmed İhsan Bey, founder of the illustrated magazine Servet-i Fünun, and from the Bavarian prince Rupprecht to the famous Ottoman poetess Nigâr Hanım...

Nazlı'nın Defteri, Osman Hamdi Bey'in Çevresi

Nazlı's Guestbook, Osman Hamdi Bey's Circle

April 30 Nisan 2014 - Temmuz 10 July 2014 

Küratör | Curator: Edhem Eldem

Ziyaret Saatleri | Visiting Hours

Salı - Cumartesi | Tuesday - Saturday: 10:00 - 18:30
Pazar | Sunday: 12:00 - 18:30
Giriş ücretsizdir. | Admission is free.

Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi
Research Center for Anatolian Civilizations

İstiklal Cad. No:181 Merkez Han 34433 Beyoglu                     
Istanbul Türkiye
www.rcac.ku.edu.tr

AnaMed'i Facebook'ta takip edin.
           Follow RCAC on Facebook.