Announcements

CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA GÜNCEL KONULAR KONFERANSI

Author: Hukuk Fakültesi

 


Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferansı

“Ceza Muhakemesi Hukukunda Güncel Konular”

16 Ekim 2014 Perşembe - ANAMED

Bu Konferansta ceza yargılamasıyla ilgili ülkemiz uygulamasındaki güncel sorunlar farklı bakış açılarıyla ele alınacaktır. Son dönemde ülkemizde birçok davada kullanılan deliller dolayısıyla sık sık medyaya yansıyan telefon konuşmalarının dinlenmesi, bilgisayar dosyalarına el konulması, savcı-polis ilişkisi ile savcılığın güncel statüsü bu bilimsel toplantının konuları arasındadır. Konuşmacılar ve oturum başkanları Türkiye, Almanya ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin seçkin hukukçularıdır.

Ceza Muhakemesi Yasamızın temelini Alman Ceza Muhakemesi Kanunu oluşturmaktadır. Bu nedenle, Alman hukukçuların Konferansa konuşmacı olarak katılımı, her iki ülke yargılama sistemine yönelik karşılaştırma yapılmasını ve soruların cevaplandırılmasını verimli kılacaktır.

Öte yandan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin adil yargılamayı etkileyen konulardaki yorumları ülkemiz için büyük önem taşımaktadır. Bu Mahkeme’ye başvuru sayısında Türkiye aleyhindeki başvurular ön sırada gelmektedir. Mahkemenin adil yargılamaya ilişkin  yorumlarını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nden gelen konuşmacıdan dinlemek ve soru sormak olanağı bulunmaktadır.

Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırmaları Merkezinde gerçekleştirilecek olan bu bilimsel toplantıda Almanca-Türkçe ve Türkçe-Almanca simultane çeviri yapılacaktır.

 

Poster_-_ENG.PDF

Poster_TR.PDF